شورای نگهبان قانون انتخابات مجلس را تأیید کرد


تهران- ایرنا- شورای نگهبان با حذف ماده ۵۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات را تأیید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180636/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی