شورای وحدت در تهران و سایر حوزه‌ها لیست می‌دهد/نامزدها برای مرحله دوم برنامه ارائه دهند


تهران- ایرنا- عضو هیات عالی شورای وحدت اصولگرایان از ارائه فهرست توسط شورای متبوعش در تهران و سایر حوزه‌های انتخابیه در مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد و در عین حال گفت: نامزدها برای مشارکت حداکثری برنامه ارائه دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450608/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی