شکایت ایران از کانادا به دیوان بین‌المللی دادگستری


تهران- ایرنا- دولت جمهوری اسلامی ایران به علت نقض مصونیت بین‌المللی دولت ایران دعوایی علیه دولت کانادا را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد اقامه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154802/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی