شکست امنیتی آمریکا در حفاظت از یکی از قاتلان سردار سلیمانی؛ سرقت دو خودروی برایان هوک


نیویورک – ایرنا- اگرچه  از “برایان هوک” مقام سابق دولت ترامپ که در ترور ناجوانمردانه سردار شهید قاسم سلیمانی نقش داشته، شبانه روزی حفاظت می شود اما به اذعان یک رسانه آمریکایی، سرقت دو خودروی شخصی وی در شمال ویرجینیا و استفاده از آن در قتل، یک شکست امنیتی بزرگ برای آمریکا محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122831/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی