صالح‌آبادی: تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان به‌طور مستمر دنبال می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی گفت: در بانک مرکزی همه تلاش ما بر این است که نیازهای بخش‌های مختلف چه واردکنندگان و چه نیازهای خدماتی تأمین شود و این مورد را به‌طور مستمر دنبال می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965262/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی