«صحرایی» توان به عهده گرفتن مسوولیت آموزش و پرورش را دارد


تهران- ایرنا- نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تحقیقات و مشورت‌های انجام شده، صحرایی توانایی بر عهده گرفتن مسوولیت سنگین وزارت آموزش و پرورش را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122396/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی