صحرایی: سرانه دانش‌آموزی از این پس به حساب مدارس واریز می‌شود


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت که از سال تحصیلی جدید، سرانه دانش‌آموزان مستقیم به حساب مدارس واریز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127571/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی