صحن جدید آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) افتتاح شد


تهران- ایرنا- صحن جدید آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) امروز – ۹ اسفندماه – با حضور دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85400727/%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی