صریح و صمیمی


تهران- ایرنا- در شرایطی که بیش از دو ماه از اغتشاشات گذشته و دانشگاه‌های کشور فضای ملتهبی را تجربه کرده‌اند، صبح امروز دانشجویان دانشگاه تهران میزبان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بودند. دانشجویان طیف‌های مختلف، مهمترین دغدغه‌های خود را بیان کرده و رئیس‌جمهور نیز به تبیین مسائل مختلف پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964270/%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی