صعود ۸ پله‌ای ایران در توسعه ارتباطات؛ خبر خوب خاندوزی برای صادرکنندگان چه بود؟


تهران- ایرنا- دومین جلسه هیات دولت در سال ۱۴۰۳ با خبرهای خوب وزرا برای مردم از جمله صعود ۸ پله‌ای ایران در شاخص توسعه ارتباطات در دنیا و تکرار عوارض صادرات خام و نیمه‌خام همانند سال گذشته برای صادرکنندگان همراه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428676/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%B8-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی