صفری:‌ رئیس‌جمهور تأکید ویژه بر پیگیری دستاورد سفرهای خارجی دارد

مساله خط لوله و تجارت در نقاط مرزی از موضوعات مهم قابل بررسی است.  

حاضران در این جلسه نیز درخصوص چگونگی همکاری دستگاهها، موانع  پیش رو و راهکارهای ارتقای همکاری‌های فیمابین، بحث و تبادل نظر و محورها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

همچنین صفری درخصوص خبر آغاز صادرات سیب ایرانی به پاکستان اشاره و راه تبادل مالی این تجارت را تهاتر با محصولات کشاورزی پاکستانی عنوان کرد.

صفری در این نشست ضمن ابراز خرسندی از به نتیجه رسیدن بسیاری از مصوبات کمیسیون مشترک عمان، بر ادامه برگزاری مستمر و پیگیر کمیسیون‌های مشترک اقتصادی تأکید کرد و آن را عامل رشد و توسعه تجارت خارجی دانست و افزود: رئیس جمهور تأکید ویژه برای برگزاری کمیسیون‌های اقتصادی و پیگیری دستاورد سفرهای خارجی دارد. همچنین جدیت در برگزاری کمیسیون‌های اقتصادی و پیگیری مصوبات آن موجب رشد ۲۲ درصدی صادرات غیر نفتی در سه ماهه اخیر شده و این روند همچنان افزایشی است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع «کمیسیون مشترک اقتصادی عمان و پاکستان» به ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد مرکب از مدیران دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

در این نشست همچنین درخصوص اهمیت صدور خدمات مهندسی، مسائل مرزی، گمرکی و کشاورزی در کمیسیون مشترک اقتصادی با عراق نیز مطالبی طرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84824464/%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

در ادامه این جلسه نیز درخصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با پاکستان و سرفصل‌های مهم قابل طرح در این کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برقراری پرواز مستقیم از عمان به رامسر، برپایی خط کشتیرانی مسافربری و کانتینری به عمان و حل مسائل انرژی را از دستاوردهای مهم کمیسیون مشترک با عمان برشمرد و از حضور هیات عمانی در ایران در هفته آتی خبر داد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی