صلاحیت افراد را شورای نگهبان و شایستگی آنها را مردم تعیین می کنند


کرمانشاه- ایرنا- رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه در گذشته مردم ایران افرادی را انتخاب کردند که صلاحیت این کار را نداشتند، گفت: درست است که شورای نگهبان صلاحیت افراد را تایید می کند اما دیگر تایید شایستگی ها دست ملت ایران است و باید گفت این شورا کف را می تواند انتخاب کند و سقفش با مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131118/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی