صلح و امنیت پایدار از اهداف دیپلماسی دفاعی در مسکو بود


تهران- ایرنا- امیر سرتیپ آشتیانی گفت: مذاکرات چهارجانبه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه با هدف مهم دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه صورت گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092628/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی