صوت| دولت سیزدهم برای «راه و شهرسازی مازندران» چه کرده است؟


ساری- ایرنا- علی دیوسالار مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در گفت و گو با خبرنگاران مهم‌ترین دستاوردهای های دولت سیزدهم در حوزه راه و مسکن این استان در ۲ سال اخیر را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218904/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی