ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید


تهران-ایرنا- رئیس جمهور در اولین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۲ که برای پیگیری برنامه‌های دولت در خصوص مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد پیشنهادات‌شان را برای اجرای شعار سال و رفع موانع پیش‌روی آن ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103111/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی