طحان نظیف: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در شورای نگهبان آغاز شده است


تهران – ایرنا – سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در شورای نگهبان آغاز شده و پس از بررسی نظر نهایی ما اعلام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126120/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی