طحان نظیف: طرح اصلاح جداول محرومیت زدایی بودجه ۱۴۰۱ تایید شدبه گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، هادی طحان نظیف در حساب توییتری خود نوشت:

به گزارش ایرنا، اعتبار ستون تبصره(۱۴) جدول (۱۰-ج) استانی به  صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته و به طور مساوی(هر استان یک هزار میلیارد ریال) در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار می گیرد.

این اعتبار با لحاظ عدم برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، جهت تهیه، بازنگری و اجرای طرح های هادی، بهسازی و آسفالت معابر روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هزینه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84877648/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی