طراحان شایعه‌ اخراج اساتید، پروژه مهاجرت نخبگان را دنبال می‌کنند


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، رویکرد مخالفان دولت سیزدهم را در راستای ایجاد یاس و نا امیدی میان مردم ارزیابی کرد و گفت: مخالفان دولت با جوسازی‌های دروغین در مورد اخراج اساتید دنبال اجرای پروژه مهاجرت نخبگان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220381/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی