طراحی فرایندهای نظارتی برای مهار رشد پایه پول و ناترازی بانک‌ها


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: احکامی که پیشنهاد شده این ظرفیت قانونی را فراهم می‌کند تا بانک مرکزی با اقتدار بتواند روی عملکرد بانک‌ها نظارت داشته و بانک‌های ناتراز را با فرآیندهای گزیر و سایر اقدامات تنظیم‌گر هدایت کند تا نرخ رشد پایه پولی تحت کنترل قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170722/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی