طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد کی به سرانجام می‌رسد؟


تهران- ایرنا- شمارش معکوس عمر مجلس یازدهم در حالی از خردادماه آغاز شده که مردم انتظار دارند در سال پایانی این دوره مجلس‌ طرح‌های مهم آن که طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی و ساماندهی آن یکی از این موارد است، به فرجام خوش برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169813/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی