طرح شفافیت قوای سه‌گانه خلق الساعه بود/خلف وعده کردند


تهران – ایرنا _ سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طرح شفافیت قوای سه‌گانه را خلق الساعه خواند و گفت: معتقدم موکول کردن شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت سایر قوا خلف وعده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243975/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی