طرح هوشمندسازی نظام اداری مازندران با طراحی ۱۵ سامانه به‌ بهره برداری رسید


ساری- ایرنا- هوشمندسازی نظام اداری با طراحی و راه اندازی ۱۵ سامانه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، در حوزه اصلاح فرآیندهای سازمانی و توزیع عادلانه منابع و امکانات رونمایی و به بهره برداری رسید.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85228936/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی