طرح کالابرگ الکترونیکی به ۵ دهک ارتقا یافت/جبران خسارت نیروهای انتظامی


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: تسهیلات ارتقاء طرح کالابرگ الکترونیکی با تصمیم هیات دولت از سه به پنج دهک ارتقاء پیدا می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207783/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی