ظهره‌وند: وتوی آمریکا نشان داد اتاق جنگ علیه غزه از واشنگتن هدایت می‌شود


تهران- ایرنا- سفیر پیشین ایران در ایتالیا گفت: رژیم صهیونیستی یک کشور نیست؛ بلکه یک پادگان نظامی در حساس‌ترین نقطه از زمین و آسیای غربی است که مأموریت‌های واشنگتن را اجرایی و عملیاتی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316837/%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی