عاشورای مادرید؛ صحنه ابراز انزجار از هتاکان به قرآن


تهران- ایرنا- شیعیان پایتخت اسپانیا در مراسم راهپیمایی و عزاداری عاشورای حسینی(ع) با در دست گرفتن قرآن مجید نسبت به اهانت‌کنندگان به مقدسات مسلمانان ابراز انزجار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184975/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی