«عباسعلی کدخدایی» مشاور وزیر خارجه و رییس کمیته پیگیری ترور سردار سلیمانی شد

پیش از این محسن نذیری اصل سفیر کنونی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در وین مسئولیت کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور شهید سلیمانی را عهده دار بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84931250/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در حکم انتصاب کدخدایی ابراز امیدواری کرده که وی با توکل به الطاف خداوند و با بهره گیری از ظرفیت وزارت امور خارجه در عرصه حقوقی و بین المللی، برای احقاق حقوق سردار دلها شهید سلیمانی موفق باشد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی