عذرخواهی «دبیر پویش نجات بافت تاریخی شیراز» از وزیر کشور


تهران- ایرنا- دبیر پویش نجات بافت تاریخی شیراز با رد ادعای خود درباره نقش وزیر کشور در تخریب بافت قدیمی اطراف حرم شاهچراغ از وحیدی عذرخواهی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034634/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی