عربستان سعودی بر نگاه متفاوت خود نسبت به گذشته تاکید دارد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه عربستان سعودی بر نگاه متفاوت خود نسبت به گذشته تاکید دارد، افزود: منطقه وارد صفحه جدیدی از همکاری‌های چند جانبه خواهد شد، زیرا این درک بوجود آمده که منطقه با نگاه درون زا و بدون تکیه به بیگانگان می‌تواند به سمت توسعه گام بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202814/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی