عزم دولت سیزدهم برای توسعه گلستان واقعیتی انکار ناپذیر است


گنبدکاووس- ایرنا- فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به برخی اقدامات و عملکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در رفع عقب ماندگی‌های زیرساختی گلستان در بخش‌های گوناگون، گفت: عزم و اهتمام دولت و مدیران آن برای توسعه همه جانبه این استان واقعیتی انکار ناپذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197944/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی