عزیزی: کمیسیون امنیت ملی در جریان پرونده مدیرکل ارشاد گیلان نبوده‌است


تهران – ایرنا – نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع پرونده مدیرکل ارشاد گیلان در کمیسیون مطرح نشده و در دستور کار هم قرار نداشته است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85183808/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی