عسلویه، میزبان جهادگران تبیین


بوشهر – ایرنا – جمعی از یادگاران دفاع مقدس، فرماندهان سپاه و امرای ارتش و راویان دفاع مقدس و راویان روایت پیشرفت و خدمت، از طرح‌ها و تعدادی از شرکتهای تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061028/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی