عصبانیت آمریکا از تحولات منطقه‌ای و اتهام‌زنی به ایران درباره یمن


نیویورک – ایرنا- آمریکا که از توافق ایران و عربستان و تحولات منطقه ای پس از آن، غافلگیر شده و از تحولات منطقه‌ای در پی این توافق عصبانی است، برغم ادعای تلاش برای پایان جنگ یمن، به اتهام زنی خود علیه تهران ادامه داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108655/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی