عصبانیت آمریکا از حضور امیرعبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر در ژنو


نیویورک – ایرنا- ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز عصبانیت واشنگتن از حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، به اظهارات حقوق بشری او واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042799/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی