عصبانیت آمریکا از معرفی ایران بعنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر


نیویورک – ایرنا- معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتخاب سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو به‌عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ آن را “عمیقا نگران کننده”  خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108800/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی