عضویت ایران در پیمان شانگهای زمینه‌ای برای مزیت‌سازی است


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: عضویت ما در پیمان شانگهای به تنهایی مزیت‌آور نیست بلکه زمینه برای مزیت‌سازی است یعنی خود این پیمان مزیت مستقیم ندارد بلکه می‌توانیم از آن به عنوان‌ پله‌ای برای رسیدن به امتیازات اقتصادی امنیتی و امثال آن استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052288/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی