عضو شورای تامین کرمان: تاکنون مصوبه‌ای برای تعطیلی ۱۳ دی نداشته‌ایم


کرمان – ایرنا – یک عضو شورای تامین استان کرمان با اشاره به نشر برخی خبرها مبنی بر تعطیلی ۱۳ دی ماه جاری در مرکز این استان گفت: تاکنون در این شورا چنین مصوبه‌ای نداشته‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983928/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی