عضو شورای شهر کرمان: جناب آقای شهردار شما مجرم هستید


کرمان- ایرنا- بحث درباره شکایت شهرداری کرمان از کمیسیون ماده ۷۷ یک از موضوعات چالشی نشست عمومی شورای اسلامی این شهر بود که رییس کمیسیون خدمات شهری شورا در جریان آن خطاب به شخص شهردار گفت: جناب آقای شهردار، مجبورم این جمله را  بگویم، به استناد ماده ۶۰۰ قانون مجازت های اسلامی شما مجرم هستید و میلیاردها پول از مردم اضافه دریافت کردید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231538/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی