عضو مجلس خبرگان: احیای روحیه امید،عامل تمجید رهبری انقلاب از دولت است
تهران- ایرنا- نماینده خوزستان در مجلس خبرگان دولت سیزدهم را مردمی‌ترین، کارآمدترین، مخلص‌ترین دولت روی کار آمده بعد از پیروزی انقلاب خواند و گفت: تمجید رهبری از دولت برای احیای روحیه امیدِ مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218319/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی