عطریانفر: شهید سلیمانی پاسخی به وجه کثرت‌گرای جامعه ایرانی است


تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت: سردار سلیمانی شخصیتی است که به وجه کثرت‌گرای جامعه ایرانی پاسخ داده و همه انسان‌ها در وجود چنین شخصیتی، خود را می‌بینند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990675/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی