عظمت وجودی حکیم فردوسی در بردباری قهرمانانه او در راه خلق حماسه ملی است


تهران- ایرنا- رئیس جمهور در پیامی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشت: دولت مردمی حامی پژوهشگران و استادان در جهت نهادینه کردن افکار مفاخری چون حکیم ابوالقاسم فردوسی است تا با ترسیم خط فکری و ادبی این مفاخر بر غنای فرهنگی ایران اسلامی افزوده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112195/%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی