علی آبادی می‌تواند صنعت خودرو کشور را ساماندهی کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: علی آبادی توانمندی و مدیریت خوبی در حوزه صنعت دارد و می تواند صنعت خودرو در کشور را ساماندهی کند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85138131/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی