علی اکبر بادامچیان درگذشت


تهران-ایرنا-علی اکبر بادامچیان از فعالان نهضت انقلاب اسلامی و یاران دیرین امام و رهبری دعوت حق را لبیک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061189/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی