علی باقری جهت رایزنی با مقامات عراق عازم بغداد شد


تهران-ایرنا- معاون سیاسی وزیر امور خارجه جهت شرکت در پنجمین نشست کمیته سیاسی ایران و عراق راهی بغداد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158753/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی