علی باقری: منافع در غرب اصالت دارد نه حقوق بشر


تهران-ایرنا- معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و حمایت از حقوق بشر در دیدگاه غربی‌ها اصالت ندارد و هرگاه منافع آنها اقتضا کند از تروریسم حمایت می‌کنند و حقوق انسان‌ها را زیر پا خواهند گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950660/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی