عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک بررسی شد


تهران- ایرنا- وظایف و اقدامات دستگاه‌ها در اجرای “قانون هوای پاک” در نشست هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و پایش آخرین اقدامات به عمل آمده، با حضور وزیر کشور بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963571/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی