عملیات اجرایی بزرگترین پروژه مدیریت شهری اردبیل آغاز شد


اردبیل – ایرنا – عملیات اجرایی پل بسیج به عنوان بزرگترین پروژه مدیریت شهری استان اردبیل، با حضور وزیر کشور و مسئولان استانی با هدف تسهیل تردد و کاهش بار ترافیک آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144471/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی