عملیات بیچینگ تانک‌ها و نفربرها با موفقیت انجام شد


تهران- ایرنا- سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات بیچینگ با تانک‌ها و نفربرها در این رزمایش خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984031/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی