عملیات ترکیبی بالگردهای نیروی زمینی و نیروی دریایی ارتش


تهران- ایرنا- سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش، از انجام عملیات نشست و برخاست بالگردهای تهاجمی کبرای هوانیروز این نیرو در عملیات مشترک با بالگردهای RH, SH و AB۲۱۲ بر روی عرشه شناورهای نیروی دریایی ارتش خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984839/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی