عوامل بمب‌گذاری ناموفق مهرماه شیراز دستگیر شدند


شیراز-ایرنا-عوامل بمب‌گذاری ناموفق و خنثی‌شده مهرماه ۱۴۰۱ شیراز و در شب حادثه تروریستی شاهچراغ(ع)، با اقدام اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه استان فارس شناسایی، تعقیب و دستگیر شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958804/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی