عیدی رئیس جمهور در شهر پرند به مناسبت میلاد مولی الموحدین


پرند – ایرنا – رئیس جمهور در سفری کوتاه اما پرثمر در روز ولادت حضرت علی (ع) و غیرکاری به پرند در جنوب غرب تهران رفت و به صورت همزمان ۱۰ هزار واحد مسکونی مهر را به مالکان تحویل داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019370/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی